Реклама на хвилях радіо «Незалежність» –
запорука Вашого успіху!

 Чим цікава реклама на радіо?

          Реклама на радіо володіє головною перевагою – велике розповсюдження і досить широке охоплення цільової аудиторії. Радіо можна слухати не відволікаючись від інших справ, це і робить рекламу на радіо привабливою для рекламодавців. Радіо  присутнє всюди: його можна слухати вдома, на роботі, в автомобілі, а також на підприємствах сфери обслуговування – в магазині, перукарні і так далі. Через те, що середньостатистична людина може слухати радіо більше 3-х годин протягом доби, реклама на радіо досить швидко завоювує велику частину аудиторії. Велика перевага, яку має реклама на радіо, це оперативність. З величезної кількості рекламоносіїв, саме реклама на радіо володіє найкоротшим періодом виробництва та розміщення реклами. Якщо є така необхідність, то ролик можна віддати в ефір через кілька годин після того, як оформлене замовлення.

Що говорить статистика?

        Ми пропонуємо Вам свої рекламні послуги – доступно, швидко і якісно. Наша перевага з-поміж інших – це вихід у різних діапазонах мовлення: це ультракороткі хвилі – 106,7 FM, цілодобово (м. Львів та область) та Львівська радіотрансляційна мережа – УР-1 у м. Львові з 14.00 до 15.00. Також, ми виходимо  on-line у всесвітній павутині – в Інтернеті. За нашими соціологічними спостереженнями нас слухають орієнтовно 30 %  мешканців регіону. Моніторинг телефонних контактів з радіослухачами, під час годинної передачі у режимі прямого ефіру, по Львівській  радіотрансляційній мережі та паралельно на 106,7 FM фіксує 20-30 дзвінків радіослухачів різних вікових категорій.  При замовленні реклами на хвилях радіо «Незалежність» – в подарунок отримуєте розміщення реклами на банерах нашого сайту на весь період нашої з Вами співпраці. Звертайтесь до нас, ми запропонуємо Вам вигідний проект розміщення Вашої реклами.

Ми знаходимось за адресою:
м. Львів, вул. Кн. Романа, 12,
Тел./факс: (032) 293-07-05
Тел.: (066) 569-99-14 або
Тел.: (067) 792-88-47
E-mail: Solomiya@ukr.net

 

Advertising on radio waves “Nezalezhnist” –
key to your success!

    What is interesting advertisement on the radio?

    Radio advertising has a major advantage – a great distribution and a wide coverage of the target audience. Radio you can listen without being distracted by other things, this makes radio advertising attractive to advertisers. Radio hosted everywhere: you can listen at home, at work, in cars, as well as the business service sector – in the store, hairdressers and so on. Because the average person can listen to the radio more than 3 hours during the day, radio ads quickly zavoyuvuye most of the audience. The great advantage, which is advertising on the radio, this efficiency. With the huge amount of advertising, with advertising on the radio has the shortest period of production and advertising. If there is a need, the movie can give the air a few hours after the executed order.

    The more attractive advertising on the radio “Nezalezhnist”?

    We offer our advertising services – available, quickly and efficiently. Our preference from among others – is out in different ranges of speech: the ultrashort wave – 106,7 FM, clock (Lviv and region) and the World Broadcasting Network – UR-1 in Lviv from 14.00 to 15.00. Also, we believe on-line on the World Wide Web – the Internet. According to our sociological observations we listen to approximately 30% of the inhabitants of the region. Monitoring of telephone contacts with radio listeners during the hours of transmission mode in a live broadcast, in Lviv Broadcasting network and in parallel on 106,7 FM 20-30 calls fixing listeners of different ages. When ordering advertising on radio waves “Nezalezhnist” – a gift get advertising banners on our site for the entire period of our cooperation. Contact us, we will offer you a profitable project to place your advertisement.

We are located at:
Street Kn. Romana, 12, Lviv, Ukraine
Tel. / Fax: +38 (032) 293-07-05
Tel.: +38 (066) 569-99-14 or
Tel.: +38 (067) 792-88-47
E-mail: Solomiya@ukr.net

Контакти

Телефон

+380 (67) 767 40 26

Адреса

м. Львів Львівська область
вул. Князя Романа, 12
79000
Переглянути на карті

Графік

пн-пт: 10:00–17:00
сб-нд: Зачинено

Радіо Незалежність © 2024. Всі права захищено.